Samen door de crisis

Samen door de crisis

De wereld ziet er op dit moment nog steeds heel anders uit dan vóór de uitbraak van corona. De start van het vaccineren in Nederland is een goed begin op weg naar meer vrijheid.

Met een pakket aan maatregelen ondersteunt het Rijk ondernemers. Uit analyse blijkt dat ondernemers in Drenthe achterblijven in het gebruik maken van deze regelingen. Samen met een brede regionale coalitie uit Regio Zwolle is de gemeente Westerveld contact gaan leggen met ondernemers. Dit ‘belteam’ is opgericht vanuit leden van de werkgeversorganisaties VNO NCW Regio Zwolle en MKB NL Regio Zwolle en gemeenten.

Samen wordt onderzocht wat ondernemers nodig hebben om zich door de crisis heen te knokken. Deze gesprekken worden door ondernemers als positief ervaren. Het is een moreel steuntje in de rug. Er is een opening gemaakt om om hulp te vragen.

Door te schakelen met experts van de Regio Zwolle Brigade (zoals het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en Kennispoort) of Ik ben Drents Ondernemer komen de vragen van de ondernemers daar terecht waar ze thuishoren. Zo wordt op relevante thema’s vanuit de samenwerking de juiste aanpak gekozen en helpen we elkaar vooruit. Nu en ook straks na de crisis als er weer heel andere zaken spelen.

Interessante sites