Ondernemersfonds

Per 1 januari 2017 kent de gemeente Westerveld het Ondernemersfonds Westerveld. Dit is een stichting die beschikt over financiële middelen. Hierdoor wordt het voor ondernemers in Westerveld  mogelijk om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien en daarvoor een geldelijke bijdrage aan te vragen. Het geld in het fonds is afkomstig van eenieder die jaarlijks “onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen” betaalt.

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur, die onder meer als doel heeft de gelden te beheren en het fonds te promoten. Ook kunnen zij verschillende initiatieven van de ondernemers bundelen, zodat dit als een gemeentebreed project kan worden gerealiseerd.

Iedereen die deze ozb betaalt kan een verzoek voor een financiële bijdrage uit het fonds indienen. Het aanvraagformulier met de bijbehorende voorwaarden staan vermeld op www.ondernemersfondswesterveld.nl.
Bent u geen ondernemer en heeft u toch een goed plan, dan kunt u in samenwerking met een betaler dit alsnog indienen of kan het idee gedeeld worden via de ‘ideeënbox’ op de website.

Doel

Het doel van het Ondernemersfonds is ruim geformuleerd en komt er kort gezegd op neer, meer verbindingen en samenwerkingen tot stand laten komen en het economische klimaat en de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente te versterken. Maar dit kan een ondernemer niet alleen. Daarom wil het Ondernemersfonds, in samenwerking met de Koepel, de verbindende factor zijn tussen alle ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, de gemeente en andere organisaties. Sinds de komst van het fonds hebben nog meer ondernemers elkaar gevonden en wordt er gezamenlijk opgetrokken in het uitwerken van nieuwe ideeën. Het begin is er, maar er kan nog veel meer gerealiseerd worden. Bijna dagelijks wordt hieraan nog gewerkt door Marjolein Rink, de fondsmanager van het Ondernemersfonds. Zij probeert ondernemers te enthousiasmeren, het fonds te promoten en helpt met de vragen van ondernemers over het indienen van een aanvraag.