Ondernemersfonds

Per 1 januari 2017 kent de gemeente Westerveld het Ondernemersfonds Westerveld. Dit is een stichting die beschikt over financiële middelen. Hierdoor wordt het voor ondernemers in Westerveld mogelijk om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien en daarvoor een geldelijke bijdrage aan te vragen. Het geld in het fonds is afkomstig van eenieder die jaarlijks “onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen” betaalt. De hoogte hiervan bedraagt €70 per € 100.000,- WOZ-waarde.

Het doel van het fonds is het vergroten van de leefbaarheid (in een kern) in de gemeente Westerveld en het verbeteren van en meer aandacht te hebben voor de lokale economie.

Iedereen die deze ozb betaalt kan een verzoek voor een financiële bijdrage uit het fonds indienen. Het aanvraagformulier met de bijbehorende voorwaarden is hier te downloaden.
Bent u geen ondernemer en heeft u toch een goed plan, dan kunt u in samenwerking met een betaler dit alsnog indienen.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met manager Ondernemend Westerveld: Marjolein Rink via fondsmanager@ondernemersfondswesterveld.nl of 0683798374.