Aanvraag indienen

Het ondernemersfonds Westerveld heeft als doel de lokale economie stimuleren en de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Iedereen die meebetaalt aan het fonds (d.w.z. iedereen die ozb voor niet-woningen betaalt) kan een aanvraag indienen. Hoe werkt het:

  1. Download het aanvraagformulier.
  2. Lees de voorwaarden door.
  3. Vul het formulier volledig in.
  4. Stuur de aanvraag met offerte(s), begroting en evt. andere bijlagen naar de desbetreffende ondernemersvereniging en naar de fondsmanager.
  5. Bij een aanvraag voor de kern zelf zal de ondernemersvereniging beslissen. Bij een aanvraag gemeentebreed neemt de Koepel een beslissing over de aanvraag.
  6. De uitkomst wordt teruggekoppeld.

Let op:

  • Om er zeker van te zijn dat aanvragen op tijd beoordeeld kunnen worden, wordt aangeraden de aanvraag minimaal drie maanden voorafgaand aan het project toe te sturen.
  • Voor toetsing aan regelgeving en benodigde vergunningen is de aanvrager zelf verantwoordelijk. Voor informatie hierover kan contact opgenomen worden met de gemeente Westerveld.
  • Een akkoord is één jaar geldig.
  • Het logo wat in combinatie met de naamsvermelding van Ondernemend Westerveld wordt geplaatst in de communicatie in bijvoorbeeld krantenartikel, op social media en op de website is hier te downloaden.