Koepel

In Westerveld zijn ondernemers gegroepeerd in zes ondernemersverenigingen: Ondernemend Dwingeloo, Ondernemend Uffelte, Ondernemersvereniging Vledder e.o., ondernemersvereniging DWWZ  (Doldersum – Oude Willem – Wateren en Zorgvlied), Ondernemersvereniging Diever O.V.D. en HOC, de Havelter Ondernemers Club. Op dit moment zijn zo’n 300 Westerveldse ondernemers lid van deze verenigingen.

De zes ondernemersverenigingen in de gemeente Westerveld werken samen in een overkoepelende stichting: stichting Koepel Ondernemend Westerveld, kortweg: De Koepel. Hierin zitten twee afgevaardigden per ondernemersvereniging. Eén keer per maand komen zij samen om te beslissen over gemeentebrede aanvragen voor Ondernemersfonds Westerveld en bespreken ze zaken uit de gemeente Westerveld wat ondernemers (be)treft. Twee maal per jaar schuiven de wethouder en bedrijvencontactfunctionaris bij een vergadering aan. Daarnaast zijn de Matrixborden in de gemeente Westerveld eigendom van de Koepel.

Met de komst van het Ondernemersfonds Westerveld de Koepel een belangrijke reden om regelmatiger en diepgaander met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ondernemers verbinden. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgevaardigden namen nieuwe ideeën mee naar hun eigen vereniging, die daardoor weer nieuwe leden aantrok. Er zijn meer samenwerkingen ontstaan en er wordt steeds meer over de dorpsgrenzen heen gekeken. En dat is beslist noodzakelijk in deze tijd. Doordat je elkaar beter leert kennen, kun je een goede ambassadeur zijn van elkaars bedrijf. En we hebben heel wat prachtige bedrijven in onze gemeente, daar mogen we gerust trots op zijn!

Daarnaast wordt er gemerkt dat ondernemers met een mogelijke financiële ondersteuning weer wat meer projecten durven op te zetten. Met minder financiële risico’s is het toch interessanter en haalbaarder om iets nieuws te ontwikkelen en op te zetten