Gemeente Westerveld ontvangt rijksbijdrage

Voor twee projecten in de ‘Regio Deal’: ‘Duurzame groei toerisme en recreatie’ en ‘Circulair produceren en consumeren’ heeft gemeente Westerveld een rijksbijdrage toegezegd gekregen.

Regio Zwolle besloot op 12 oktober 2020 om een rijksbijdrage voor Westerveld te reserveren voor een kwaliteitsimpuls voor de vrijetijdseconomie en een bijdrage om ondernemers te ondersteunen bij initiatieven op het gebied van circulaire economie.

Wethouder Smidt licht toe: “Gemeente Westerveld ligt in een vijf sterren toeristische regio. Met deze Rijksbijdrage binnen de RegioDeal Regio Zwolle kunnen we de uitvoering van onze plannen versnellen. Hierbij maken we gebruik van de unieke kenmerken van onze gemeente (natuur, rust, ruimte, duisternis en sterren, cultuur en erfgoed en archeologie), twee Nationale parken en het Natura 2000 gebied met onze prachtige authentieke brinkdorpen met veel cultureel erfgoed. Door daarnaast samen met ondernemers, organisaties en inwoners te investeren in de beweging van een lineaire naar een circulaire maatschappij, bouwen we aan een duurzame toekomst in Westerveld.”

Duurzame groei toerisme en recreatie

Samen met o.a. de Stichting Weldadig Oord, museum de Proefkolonie en omliggende gemeenten wordt eraan gewerkt om ‘het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid’ meer bekendheid te geven en het gebied toeristisch aantrekkelijker te maken.

Wethouder Smidt: “Het gaat om de beleving van het gebied van de Koloniën van Weldadigheid. Het sociale experiment van Johannes van den Bosch (de voorloper van de verzorgingsstaat) had hier ruim 200 jaar geleden zijn historie. De eerste kolonisten vonden in de Vrije Koloniën een nieuwe toekomst. Nog steeds liggen er in dit gebied wortels van heel veel mensen. Door hier intensief samen te werken met ondernemers zorgen we voor een duurzame economische vooruitgang van het gebied. Met hopelijk in de toekomst een Unesco-Werelderfgoedstatus.”.

Daarnaast wordt de rijksbijdrage onder andere gebruikt om te investeren in toeristische projecten in Dwingeloo (Beleef de ruimte) en Diever (Het ‘Shakespeare-gevoel’). Daarnaast worden de toeristische voorzieningen op het Holtingerveld verbeterd. Dit kunnen we niet alleen, hierin trekken we samen op met ondernemers en organisaties die lokaal een actieve rol vervullen.

Samen met onze buurgemeenten gaan we voor de uitdaging om vijfsterrentoerisme regionaal te versterken, over de gemeente- en provinciegrenzen heen. Zo werken we nauw samen met buurgemeente Steenwijkerland, die met de inzet van de RegioDeal een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het stationsgebied Steenwijk en het European Wetland Center in Ossenzijl.

Wethouder Bram Harmsma van Steenwijkerland: “De aantrekkingskracht van ons gebied vormt ook onze kwetsbaarheid. De schoonheid van Giethoorn, de iconische waarde van Weerribben-Wieden; we moeten er zuinig op zijn, tegelijk zijn het onze bijzonderste plekken. Laten we de bezoeker dan ook vooral verleiden om de hele regio te verkennen, met respect voor de natuur. De toeristische ontwikkeling kan een positieve bijdrage leveren aan de regionale economie en leefbaarheid.”

Broedplaats voor circulaire innovaties

Het programma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’ is ontstaan vanuit ondernemersinitiatieven en volgt het Rijk in de ambitie naar een zo volledig mogelijke circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Gezamenlijk willen ondernemers en organisaties investeren en de consument betrekken in de transitie naar een circulaire samenleving. Door dit lokaal eigenaarschap samen te brengen en te verbinden aan de sociale, duurzame en de economische ambitie van gemeente Westerveld en de Regio Zwolle is er al een start gemaakt voor een ketensamenwerking.

De beweegcoaches van de gemeente Westerveld zetten, in lijn met de circulaire gedachte, in op consumentenbewustwording met activiteiten die zijn gericht op het ervaren van geluk (positieve gezondheid), het belang van verantwoorde voeding, een gezonde leefstijl en leefomgeving. In het deelproject ‘NICE|TREX’ gaan pionierende ondernemers, talentvolle studenten en innovatieve ambtenaren onder begeleiding van NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) samen en gelijktijdig op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

Geïnspireerd door het landelijke platform Versnellingshuis Nederland Circulair creëren ondernemers in Westerveld De Versnellingshoeve. Dit is een fysieke plek waar nieuwe initiatieven op het gebied van circulair ondernemen, groen en food worden ontwikkeld. Een omgeving om in de praktijk te kunnen experimenteren en innoveren om zo met vernieuwde producten in te blijven spelen op de veranderende vraag van consument en beschikbaarheid van grondstoffen. Hiermee is een programma ontstaan waarin consument en producent de transitie inzetten vanuit ontdekken, innoveren, valoriseren, realiseren en borgen.

Van reservering naar definitieve toekenning

De plannen worden nu concreet gemaakt in de vorm van een subsidieaanvraag. Dit proces verwachten we uiterlijk eind 2020 te hebben doorlopen. Bij deze definitieve subsidiebeschikking wordt bekend of de reservering volledig wordt toegekend. De ambitie is om vervolgens direct aan de slag te kunnen met de uitvoering van de plannen.