MKB vriendelijkste gemeente

Geef je mening als ondernemer

Ben jij ondernemer in Westerveld? Dan is de gemeente Westerveld benieuwd naar jouw mening! Gemeente Westerveld doet haar best om de MKB-vriendelijkste gemeente 2020 te worden. De verkiezing van de “MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland” dient als een stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova.

Gemeente Westerveld vindt het belangrijk om van ondernemers te weten hoe de dienstverlening wordt ervaren of welke onderdelen van het beleid volgens u beter kunnen. In het onderzoek komen bijvoorbeeld vragen aan bod als in hoeverre de gemeente met u meedenkt wanneer dit nodig is, hoe ervaart u het ondernemersklimaat in de gemeente. Met deze inzichten proberen wij eraan bij te dragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente.

Sparringpartner

De gemeente heeft meerdere keren, formeel en informeel, overleg met ondernemers in de gemeente. Ondernemers zijn voor de gemeente belangrijke sparringpartners. Om onze relatie en samenwerking te versterken hebben we eind 2018 een werksessie gehouden met ondernemerskoepel. Hieruit bleek dat we in het verbeteren van de communicatie en creëren van wederzijds begrip een verbeterslag konden maken.

Ondernemerspagina

Daarom is samen met de Ondernemerskoepel en het ondernemersfonds een maandelijkse Ondernemerspagina in de Westervelder opgezet. Er wordt op deze pagina maandelijks gecommuniceerd over relevante zaken als beschikbare financieringsmogelijkheden en inspirerende ondernemersinitiatieven. Wij zijn benieuwd of dit heeft effect heeft gehad.

Inzicht in de huidige situatie

We zijn nu twee jaar verder en willen graag inzicht in de huidige situatie. Wethouder De Haas licht toe: “Ik hoop van harte dat we veel reacties op het onderzoek mogen krijgen. Het zou natuurlijk prachtig zijn om verkozen te worden tot MKB-vriendelijkste gemeente 2020. Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat we verder aan de slag gaan met verbeterpunten die er uit het onderzoek komen. Als dit betekent dat er aanpassingen worden gevraagd van de gemeentelijke organisatie dan gaan we ons best doen om dat te realiseren. Zo willen we samen met ondernemers werken aan het versterken van hun ondernemerspositie. ”

Invullen vragenlijst

Gemeente Westerveld is dan ook benieuwd naar uw mening als ondernemer in onze gemeente. Help mee en maak jouw suggesties bekend door het invullen van de enquête. Deze vragenlijst vind je via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/westerveld en is tot woensdag 25 november 2020 in te vullen.