Gemeente ondersteunt ondernemers

Voldoende werkgelegenheid en een welvarende samenleving voor iedereen

Gemeente Westerveld heeft een belangrijke doelstelling: Iedereen doet mee. Als uitwerking daarvan is het creëren van een sterke economie heel belangrijk. Een economie waarin nieuwe bedrijvigheid ontstaat door verbinding te leggen met  maatschappelijke kansen. Denk bijvoorbeeld aan kansen op het gebied van slimme mobiliteit, duurzame energie, gezond ouder worden en digitalisering.

De gemeente maakt het economisch beleid door het aangaan en versterken van samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingen zijn met bedrijven, buurgemeenten, onderwijs en/of (andere) marktpartijen uit provincie en regio, burgers, onderwijs en onderzoekinstellingen. De accountmanager economie koppelt en stimuleert deze verbindingen met acties en instrumenten van andere publieke en private partijen en brengt mensen met elkaar in contact.

Gemeente Westerveld heeft aandacht voor het bevorderen van ondernemerschap. Er is een proactief arbeidsmarktbeleid voor de kenniseconomie, ruimte voor bedrijvigheid en een goede bereikbaarheid. Er worden verbindingen gelegd tussen de economie en bredere maatschappelijke prioriteiten die bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Kortom: we werken aan een “slimme en groene economie” waarmee Westerveld zich kan onderscheiden.

Bedrijvencontactfunctionaris & beleidsmedewerker EZ Rianne Schuinder is als contactpersoon voor bedrijven te benaderen. Bijvoorbeeld bij vragen over vestigingsplannen, uitbreidingsplannen, het aanvragen van subsidies, het verduurzamen en het innoveren van de bedrijfsvoering.

Rianne Schuinder Bedrijvencontactfunctionaris & beleidsmedewerker EZ r.schuinder@gemeentewesterveld.nl, tel. 06 – 52 47 81 29

‘Werk en Inkomen’

Vanaf 1 januari 2020 worden de taken vanuit de Participatiewet (op het gebied van Werk en Inkomen) die voorheen uitgevoerd werden door de IGSD, weer uitgevoerd door de gemeente Westerveld.

De Participatiewet heeft als doel om meer mensen werk te laten vinden om zo minder afhankelijk te zijn van een uitkering. Concreet is de bedoeling van de Participatiewet dat:

  • Mensen met een arbeidsbeperking meer aan het werk komen, bij voorkeur in regulier werk;
  • Iedereen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig heeft onder dezelfde regeling valt;
  • Gemeenten maatwerk en integrale ondersteuning kunnen bieden binnen het sociaal domein.

Elk bedrijf of instelling heeft op zichzelf staande behoeftes en/ of vragen. We leveren daarom graag maatwerk.

Wat kunnen de medewerkers van W&I concreet voor uw bedrijf betekenen?

  • Invullen (toekomstige) vacatures;
  • Voorlichten mogelijkheden m.b.t. (financiële) voordelen;
  • Voorlichten arbeidsmarktprognoses;
  • Ontzorgen van werkgevers m.b.t. aanvragen en andere procesmatige afhandelingen;
  • Ondersteuning op werkvloer (jobcoach) en creëren specifieke arbeidsplaatsen;
  • Opzet en/of invulling werkervaringsplaatsen en/of stages.
  • Mensen aanleveren voor de leer-werk trajecten die door regionalen bedrijven worden geïnitieerd.

We streven naar een laagdrempelig contact zodat u ons gemakkelijk kunt benaderen. Wilt u aanvullende informatie wat W&I voor uw bedrijf kan betekenen neem dan gerust contact op met:

Almar Elkhuizen Accountmanager Werk & Inkomen
a.elkhuizen@gemeentewesterveld.nl, tel. 06 – 48 19 43 30

Karolien Jansen Matcher Werk & Inkomen
k.jansen@gemeentewesterveld.nl, tel. 06 – 14 67 70 47