Provincie Drenthe

Provincie opent snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector

Provincie Drenthe stelt € 1 miljoen beschikbaar voor de vrijetijdssector in Drenthe. Vrijdag 29 mei 2020 opent hiervoor een speciaal ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’. Via dit loket kunnen ondernemers uit de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis.

Je kunt maximaal 50 % subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1000,– tot een maximum van € 2500,–. Je dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen en een overzicht bij te voegen van de kosten die je maakt of hebt gemaakt.