Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle

Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle

Bezig met het nuttig toepassen van gebruikte materialen? Of met het verlengen van de levensduur van onderdelen en producten? Of met het ontwikkelen van nieuwe producten of productiesystemen die mogelijk zijn zonder natuurlijke grondstoffen te gebruiken? Dan ben jij wellicht de nieuwe winnaar van de Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle!

Deze wordt uitgereikt op 7 april door Eddy van Hijum (gedeputeerde van de Provincie Overijssel) en Trudy Huisman (voorzitter Economic Board Regio Zwolle) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle.

Aanmelden kan nog door vóór 5 februari een e-mail te sturen naar sandra@dorz.nl.

Meer informatie en een aanmeldformulier vind je op de website van DORZ – Duurzaam Ondernemen in de Regio Zwolle.