Verlenging Tozo-regeling

Bericht van gemeente Westerveld, afdeling Werk&Inkomen

De Tozo 1 had een looptijd van 1 maart tot 31 mei 2020. Er komt een verlenging van deze regeling: Tozo 2. Deze gaat in per 1 juni en loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de eerste periode van de Tozo-uitkering te betalen.

De Tozo 2 heeft aanvullende voorwaarden waar aan moet worden voldaan:
• Het inkomen van de partner telt mee;
• De gemeente vraagt aanvullende gegevens op.

De voorwaarden zijn veranderd. Daarom gaan we opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Heeft u vragen? Mail dan naar info@gemeentewesterveld.nl en vermeld uw vraag en telefoonnummer. U kunt ook bellen naar 14 0521. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.