Digitaal Soepie

Bij mensen welke actief zijn in het sociale domein in de gemeente Westerveld is het Soepie van Westerveld inmiddels een vast moment voor informele ontmoeting en kennismaking. Door de maatregelen rond corona is er een bijeenkomst niet doorgegaan en is het samenkomen met grote groepen voorlopig nog niet aan te raden. Omdat mensen aangeven het leuk en zinvol te vinden om af te spreken, komt er een digitaal Soepie. Bekijk de uitnodiging hier.