Provincie Drenthe

Subsidie Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie

Voor de beleving van het fietsen in Drenthe zijn nieuwe en innovatieve ideeën welkom. Daarom stelt de provincie Drenthe de subsidie Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor rechtspersonen (stichtingen, verenigingen e.d.).

Zorgt jouw idee of plan voor meer bestedingen en overnachtingen in Drenthe? En heeft het betrekking op beleving en/of innovatie van het fietsen? Dan kan je een aanvraag indienen.

Voor welk doel

De provincie Drenthe wil de vrijetijdseconomie in Drenthe stimuleren. Het fietsen is daarin een belangrijk onderdeel. Om de beleving en de innovaties van het fietsen te versterken is de subsidie beschikbaar. Creatieve plannen zijn van harte welkom, we geven ruimte om te experimenteren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Publieke trekpleisters
  • Projecten waarbij beleving centraal staat
  • Kunstzinnige of avontuurlijke routes
  • Recreatieve arrangementen
  • Aantrekkelijke afstapplaatsen
  • Oplaadpunten voor e-bikes
  • Verbeteringen aan het fietsknooppuntennetwerk
  • Technische fietsinnovaties en/of producten

Het moet het imago van Drenthe als 5-sterren fietsprovincie versterken. En daarnaast zorgen voor meer werkgelegenheid en meer bestedingen. Het plan heeft bovendien een gunstige invloed op de gezondheid en het welzijn van onze inwoners en bezoekers.

Meer informatie op de site van de Provincie Drenthe.