Provincie Drenthe

Subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe

Wil je je meer op export richten? Vanuit de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe is er geld beschikbaar voor internationale activiteiten. De regeling biedt financiële steun bij internationale marktverkenningsactiviteiten, internationale marktontwikkelingsactiviteiten en handelsmissies.

Mkb-ondernemingen in de provincie Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor internationale activiteiten. Op het moment van de aanvraag zijn er nog géén verplichtingen aangegaan met betrekking tot deze activiteiten.

Het doel

Het doel is het verbeteren van de kennis van mkb-ondernemers over internationale handel. Dit moet uiteindelijk de export vanuit Drenthe stimuleren.

Deze subsidieregeling is een onderdeel van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017 – 2021’. De regeling biedt financiële steun bij:

  • internationale marktverkenningsactiviteiten;
  • internationale marktontwikkelingsactiviteiten;
  • handelsmissies.

Je kunt per activiteit een aanvraag voor subsidie indienen. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen. De voorwaarde is wel dat elke aanvraag over een andere activiteit gaat.

Meer informatie op de site van Provincie Drenthe.