Provincie Drenthe

Subsidie Toekomstgerichte Landbouw

De provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren en verduurzamen. Tot en met 31 december 2020 kun je hiervoor de subsidie Toekomstgerichte Landbouw aanvragen. Voor 2019 is er € 300.000,- beschikbaar aan provinciale middelen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Er zijn verschillende onderdelen waar je subsidie voor aan kunt vragen. Gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness. Zoals:

  • Doen van onderzoek naar product en/of dienstverbeteringen
  • Inhuur van een expert
  • Delen van kennis middels workshops en demonstraties aan collega-ondernemers.
  • Wij adviseren u om uw conceptaanvraag te delen met de betrokken beleidsambtenaar voordat u de definitieve subsidieaanvraag indient.

Het maximale bedrag dat je kunt ontvangen voor een subsidieverzoek is €70.000,-.

Met deze subsidie wil de provincie Drenthe ondernemers de ruimte geven om te experimenteren en kennis te delen, zodat zij nieuwe afzet kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het telen van nieuwe gewassen, zorgdragen voor korte voedselketens en het sluiten van kringlopen. Deze regeling is bedoeld voor kleinschalige investeringen (vanaf €1.000,-) die bijdragen aan innovatie. Zo is de drempel om subsidie aan te vragen klein gehouden.

De subsidieregeling komt voort uit het Programma Toekomstgerichte Landbouw van de provincie. In het programma staan innoveren, moderniseren en verduurzamen van de primaire sector en agribusiness centraal. Een goede balans tussen geld verdienen, een gezonde leefomgeving en tevreden mensen. Dat is goed voor Drenthe en ook goed voor de ondernemers.

Meer informatie op de site van de Provincie Drenthe.