Regio Deal Regio Zwolle

Westerveld actief binnen Regio Deal Regio Zwolle

Afgelopen zomer ging het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio van start: Regio Deal Regio Zwolle. Het Rijk stelde €22,5 miljoen beschikbaar en Regio Zwolle investeert minimaal eenzelfde bedrag om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

De Regio Deal is opgebouwd uit verschillende actielijnen. Actielijn 1 richt zich op de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb. De tweede actielijn houdt het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt in. En een evenwichtige groei van stad en platteland krijgt vorm vanuit actielijn 3 en via actielijn 4 gaan we aan de slag met klimaatoplossingen. Naast deze actielijnen is er nog een vijfde: de governance van Regio Zwolle.

Drie projecten in Westerveld

Dat gemeente Westerveld ook valt onder de economische Regio Zwolle is nog niet bij iedere ondernemer bekend. Het betekent dat wij ook gebruik kunnen maken van de investeringsgelden binnen de Regio Deal. Hiermee is de Regio Deal zeker geen ver-van-mijn-bedshow voor de individuele ondernemer in Westerveld. Gemeente Westerveld is namelijk binnen drie van de 18 projecten vertegenwoordigd:

1.      Vrijetijdseconomie gericht op het spreiden en verleiden van toeristen, gastvrijheid en kwaliteitsverbetering van dag- en verblijfsrecreatie, het versterken toeristische aantrekkelijkheid van het tussenliggende gebied en aansluiting op Nationale parken en het vermarkten van het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid.

2.      Circulaire economie: Programma van Westerveld Circulair Produceren en Consumeren. Waarin we de transitie stimuleren naar een zoveel mogelijke circulaire economie met een brede maatschappelijke bijdrage.

3.      Toekomstbestendige arbeidsmarkt Regio Zwolle: Human Capital Agenda 2020-2023. Met onder andere een interessant ontwikkelfonds waarin werknemers of werkzoekenden in Regio Zwolle zich kunnen laten om-, her- of bijscholen.

Vrijetijdseconomie

Voor de ondernemers in deze regio geldt dat met deze rijksbijdrage binnen de Regio Deal de uitvoering van verschillende plannen op het gebied van de vrijetijdseconomie versneld kunnen worden. Alles in samenwerking met ondernemers en organisaties zoals de Stichting Weldadig Oord, museum de Proefkolonie en omliggende gemeenten.

Circulaire economie

Het programma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’ is ontstaan vanuit ondernemersinitiatieven en krijgt met deze Regio Deal een mooie impuls. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De Westerveldse ondernemers en organisaties willen gezamenlijk investeren en de consument betrekken in de transitie naar een circulaire samenleving. In dit project is het bestaande lokale eigenaarschap samengebracht en verbonden aan de sociale, duurzame en de economische ambitie van gemeente Westerveld, Regio Zwolle en het Rijk.