Verken de Japanse markt

Er is veel behoefte aan hoogwaardige technologische oplossingen voor de AgriFood sector in Japan. Ben of ken je een ondernemer die actief is in deze sector en wil je de Japanse markt verkennen? OostNL organiseert van 1 t/m 5 juni 2020 een handelsmissie naar Japan.

Eind juli 2020 vinden de Olympische Spelen plaats in Tokyo. Voor de zakelijke markt valt er in de maand voorafgaand aan de Spelen al veel te winnen in Japan. Oost NL organiseert dan in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Tokyo, Foodvalley en Kennispoort Regio Zwolle een AgriFoodTech handelsmissie. De missie is een goede gelegenheid om jouw bedrijf of kennisinstelling te introduceren en jouw marktkansen in Japan te verkennen.

Kansen voor Nederland

De goede reputatie van de Nederlandse Agro Food-sector én de toenemende vraag naar innovatieve producten bieden kansen voor Nederlandse ondernemers. Het Europese handelsverdrag met Japan (EPA) verlaagt daarbij drempels voor Nederlandse exporteurs.

De landbouwsector in Japan staat voor grote uitdagingen, door een tekort aan arbeid, veel schakels in de keten, geografische omstandigheden en hoge voedselprijzen. Dit vraagt om slimme innovaties die bijdragen aan het zuinig en slim omgaan met grondstoffen en grond, voedselproductieprocessen verbeteren en die de voedselveilig- en zekerheid waarborgen. High Tech en ICT speelt hierbij een sleutelrol.

Er is veel behoefte aan hoogwaardige technologische oplossingen voor de AgriFood sector in Japan. Denk hierbij onder andere aan sensoren, drones, robots, big data, vision, LED verlichting, systeemontwerp & integratie, automatisering, data-analyse, ICT en foodtechnologie. Nederlandse bedrijven die op deze terreinen actief zijn kunnen dan ook rekenen op veel interesse van Japanse bedrijven. De missie brengt technologische innovatie, expertise-ontwikkeling en samenwerking tot stand.

Meer informatie over de handelsmissie naar Japan.