Upgrade jezelf

Upgrade Jezelf

Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 19 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle, ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich op het investeren in mensen. Binnen dit initiatief zijn er afspraken gemaakt tussen werkgevers, onderwijs en het UWV.

Upgrade Jezelf! Oftewel: ontdek je talenten, doe nieuwe kennis op en leer vaardigheden aan, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Het platform helpt hierbij. Met inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Ben je mkb’er, werkgever of zzp’er en wil je extra investeren in jouw skills en knowhow of die van jouw (toekomstige) werknemers? Dan kun je een beroep doen op het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Je kunt een aanvraag indienen van maximaal € 25.000 per bedrijf voor het vergroten van vaardigheden en kennis door middel van een training, cursus of opleiding.

Wil je meer weten over Upgrade Jezelf en/of het ontwikkelfonds, neem dan contact op via: contact@upgradejezelfregiozwolle.nl of www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerking tussen 19 regiogemeenten (waaronder de gemeente Westerveld), 4 provincies, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs.