Regio Zwolle Brigade

Samenwerkende partners binnen Regio Zwolle hebben de Regio Zwolle Brigade opgericht. Deze brigade informeert je, beantwoordt je vragen en ondersteunt je als ondernemer met raad en daad.

Wie als ondernemer in acute nood verkeert of problemen voorziet, kan rekenen op de financiële regelingen van de overheid. Het Rijk stelt een miljardenpakket aan hulpmaatregelen beschikbaar. Regio Zwolle vult dat pakket aan met regionale en sectorspecifieke ondersteuning.

Binnen de Regio Zwolle Brigade zijn specialisten vanuit verschillende geledingen samengebracht die ondernemers kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan hulp bij liquiditeitsvraagstukken, problemen op het gebied van productieverlies en continuïteit, overcapaciteit of onderbezetting en veiligheidsvraagstukken.

De Regio Zwolle Brigade doet haar werk in aanvulling op de diensten van alle bekende instanties die er al zijn. Gemeentes, werkgevers- en werknemersorganisaties, KvK, UWV en sociale diensten ondersteunen je vanuit hun taakgebied. Deze instanties zijn meestal je eerste aanspreekpunt.

Op de website www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl vind je meer informatie.