Financieel advies

Neem een expert in de arm

Wil je groeien met je bedrijf, innoveren of een nieuwe afzetmarkt creëren? Dan kun je gebruik maken van de voucherregeling van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’. Deze regeling voorziet in een financiële ondersteuning
van maximaal €1.000,–, €2.000,– of €5.000,- voor het inhuren van een kennisleverancier om te ondersteunen bij jouw nieuwe plannen.

Je kunt als Drentse mkb-ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruik maken van deze regeling. Meer informatie op de website van Ik Ben Drents Ondernemer of Provincie Drenthe.