Help jij als ondernemer de studenten met het invullen van een enquête?

Beste ondernemer,

Communicatiebureau ComNow, studenten van Hogeschool Windesheim, gaat in opdracht van Ondernemend Westerveld onder ondernemers een onderzoek uitvoeren naar het ondernemerschap  binnen de gemeente Westerveld. Dit onderzoek richt zich op het verkennen van de uitdagingen en kansen zoals die door ondernemers in de gemeente worden ervaren.

Hiervoor willen wij graag inzichten en ervaringen verzamelen.

Uw kijk op het ondernemerschap binnen de gemeente Westerveld is van grote waarde. Daarom nodigt Communicatiebureau ComNow u van harte uit om deel te nemen aan de enquête die voor dit doel door ons wordt gemaakt.

Het is onze wens om naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête ook in gesprek te gaan met een aantal ondernemers binnen de gemeente.

Uw antwoorden en uitkomsten van de gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt voor analytische doeleinden in het kader van dit onderzoek. Wanneer de enquête en gesprekken verwerkt zijn zal het resultaat, mogelijk voorzien van aanbevelingen, naar Ondernemend Westerveld worden teruggekoppeld.

Ondernemend Westerveld zal de resultaten met alle ondernemersverenigingen delen en bekijken of er ook actie richting bijvoorbeeld de gemeente wenselijk is.

Waarom is dit onderzoek van belang?

Uit uw antwoorden op deze enquête wordt inzicht verkregen in uw mening over onderwerpen die specifiek van belang zijn voor ondernemen in de gemeente Westerveld.

Het gaat  onder meer om de volgende aandachtspunten:

  • Hoe zien ondernemers de ontwikkeling van een toekomstbestendig ondernemersklimaat en leefbaarheid in de gemeente Westerveld.
  • Welke specifieke kansen en bedreigingen zien (toekomstige) ondernemers in de gemeente Westerveld.

Aanmelden/afmelden

  • Bent u geen lid van één van de ondernemersverenigingen, maar wel interesse om deel te nemen? Dan zien wij graag uw aanmelding vóór 16 april tegemoet via secretariaat@ondernemendwesterveld.nl.
  • Bent u wel lid dan doet u automatisch mee, tenzij u zich afmeldt bij de eigen ondernemersvereniging of het bovengenoemde mailadres.

Het is de bedoeling dat u daarna binnen afzienbare tijd via de mail de enquête ontvangt.

Bij voorbaat dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Tess Hoogendoorn, Étienne Schuring en Juny Dijkman Communicatiebureau ComNow