MoveDigi

Digitale werkplaats helpt het mkb te digitaliseren

De coronacrisis versnelt omschakeling naar digitaal. De consument weet de weg naar online inmiddels steeds beter te vinden. Voor de coronacrisis keek 32 procent van de consumenten bij Nederlandse winkels online naar de eventuele aanschaf van een product of dienst. Sinds corona is dit percentage gestegen naar 48 procent. Het aandeel van de consumenten dat de voorkeur geeft aan het daadwerkelijk online kopen van een product in deze branche is gestegen van 16 naar 35 procent. Veel mkb-bedrijven hebben daarom inmiddels verder geïnvesteerd in hun website en digitaal klantcontact.

Voor een deel van mkb-ondernemers kan deze omschakeling echter een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken daarom lokaal samen in MKB-werkplaatsen. Kleinere ondernemers krijgen hier hulp van studenten, docenten en experts met het gebruik van data, online sales & marketing en automatisering van het bedrijfsproces.

Met de werkplaatsen beoogt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bedrijven te bereiken via voorlichting en te kunnen helpen bij het maken van een digitaliseringsslag.