Erfgoed Deal

Bijdrage van Erfgoed Deal

Onlangs is er een bijdrage van Erfgoed Deal toegekend voor een buitengewone leerstoel. Gemeente Westerveld en Wageningen University & Research (WUR) werken hierin samen. Het project is een van de zeven projecten waarvoor een Erfgoed Deal is toegekend.

Erfgoed Deal

De aanleiding voor de Erfgoed Deal is de veranderende leefomgeving en de betekenis hiervan voor lokale gemeenschappen. Transitieopgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp hebben een grote invloed op de leefomgeving en het erfgoed in Nederland.

Leerstoel

Via lokale werkplaatsen gaat de leerstoel samen met de Westerveldse samenleving antwoorden geven op diverse vragen, zoals het vraagstuk rond de transitie naar een circulaire economie vanuit de Regio Deal Circulair produceren en consumeren. Het project is een mooie kans om onderwijs aan de Erfgoed Deal te koppelen en ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties bekend raken met de rol van erfgoed in de huidige transitiethema’s.

Lees meer hierover op de site van gemeente Westerveld.