Ondernemerspunt

Aan het woord… Ondernemerspunt

Westerveld is aangesloten bij de Regiocampus Meppel. De Regiocampus is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, gemeenten en onderwijsinstellingen in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Regiocampus vormt een fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen.

Ondernemerspunt

Onderdeel van Regiocampus is het Ondernemerspunt. Dit is de plek waar ondernemers ideeën en opdrachten uit diverse vakgebieden kunnen inbrengen en laten uitwerken door studenten. Door studenten te laten samenwerken met bedrijven aan concrete opdrachten wordt de binding van jong talent met de regio versterkt.

Sjoukje de Haan, projectleider Ondernemerspunt

Sjoukje de Haan is projectleider van het Ondernemerspunt: ‘Wij verbinden leerlingen en studenten met regionale bedrijven. Meer dan vijftig studenten van Stad & Esch, Drenthe College, Deltion College, Viaa, Windesheim en waar nodig andere scholen in de regio werken vanuit onze locatie De Werkhorst in Meppel. Voor vrijwel alle opdrachten uit verschillende sectoren kunnen we een passende match vinden.

Brede inzet

Afhankelijk van de opdracht werken de studenten individueel of in multidisciplinaire groepen. Ze kunnen breed ingezet worden voor bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten als een klanttevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, voor communicatieopdrachten, de organisatie van evenementen of een bijdrage aan innovaties.

Een leerzame ervaring

Voor ondernemers is het een mogelijkheid om je werk uit handen te nemen, maar ook onderwerpen uit te laten werken waar je zelf niet aan toe komt. De studenten kijken met een frisse blik naar je organisatie en kunnen met verrassende resultaten komen. Voor studenten is het een leerzame ervaring om buiten de gebaande paden van school te werken aan praktijkopdrachten waar echt iets mee gedaan gaat worden. Uiteraard zijn de studenten nog in opleiding, het vraagt van de ondernemer dus wel een stukje aansturing en begeleiding.

Voorbeelden van projecten

Voorbeelden van projecten waar studenten in de afgelopen vier jaar dat het Ondernemerspunt bestaat aan gewerkt hebben zijn het restylen van een website en webshop voor een projectbureau in verlichting, het promoten van een open bedrijvendag en het ontwikkelen van een programma om de klantgerichtheid van de binnenstad van Meppel te vergroten. In Westerveld werken studenten momenteel aan opdrachten vanuit de gemeente Westerveld en zijn ze nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen van de oude tuinbouwschool in Frederiksoord.

Contact

Heb je een opdracht en ben je op zoek naar een verfrissende denk- en werkwijze? Neem dan vooral contact op voor de mogelijkheden van het Ondernemerspunt.’

Sjoukje de Haan
Projectleider Ondernemerspunt
Werkhorst 36, 7944 AV Meppel
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag
Tel. (06) 144 69 446
E-mail: ondernemerspunt@regiocampus.nl         
www.regiocampus.nl