Tips voor goed werkgeverschap

Het is belangrijk voor de continuïteit van je onderneming dat jij en je medewerkers de richtlijnenvan het RIVM naleven. Daarnaast heb je op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om jouw medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen.

Zorg bijvoorbeeld voor aanpassingen van de werkplek zodat medewerkers de gestelde RIVM-maatregelen kunnen naleven, ook tijdens pauzes. Zorg ook dat jouw medewerkers ook tijdens woon-werkverkeer de maatregelen in acht nemen. Communiceer naar je medewerkers dat zij niet naar het werk mogen komen wanneer zijzelf verkoudheidsklachten hebben of wanneer huisgenoten verkoudheidsklachten mét koorts en/of benauwdheidsklachten vertonen en controleer dit. Geef hierbij aan dat ziekmelding geen reden is voor ontslag.

In onderstaande infographics meer informatie over veilig en gezond werken tijdens de coronacrisis.

Download de infographics: