Regio Deal Regio Zwolle

Regiodeal geeft impuls voor brede welvaart

Rijk en Regio Zwolle hebben deze zomer een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle, het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio.

Het Rijk en Regio Zwolle stellen beide €22,5 miljoen beschikbaar om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

In de komende drie jaar investeren ze in meerdere programma’s en projecten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart: economische groei en persoonlijk welbevinden. In het najaar starten de eerste projecten.

Ook de gemeente Westerveld maakt deel uit van Regio Zwolle en kan daarmee profiteren van de mogelijkheden die dit programma biedt.