Voucherregeling voor Drentse bedrijven om te digitaliseren verlengd

Digitalisering is niet meer weg te denken uit het Drentse bedrijfsleven. Digitale veiligheid, bereikbaarheid en impact zijn onderwerpen van alledag. Om Drentse bedrijven hierbij te ondersteunen wordt de subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe nogmaals verlengd. Het college van Gedeputeerde Staten stelt hiervoor €145.000,- beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag 15 mei 2023 om 9.00 uur een voucher aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Voor wie

 • Mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in de provincie Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het afnemen of aanschaffen van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier.
 • Het door een externe digitale leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering.
 • Het laten uitvoeren van een scan voor cybersecurity om de digitale weerbaarheid te versterken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw organisatie moet ingeschreven staan in de kamer van koophandel, zonder i.o. status;
 • Je hebt op het moment van aanvragen ten minste 1 bestaande fysieke vestiging in Drenthe, waaruit activiteiten worden uitgevoerd;
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet bijdragen aan behoud of vergroten van omzet of winst, verbetering van het digitale bereik of verbetering van de digitale weerbaarheid;
 • De hoogte van een te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten exclusief btw;
 • De subsidie is minimaal € 1.500,-. De subsidiabele kosten moeten daarom minimaal € 3.000,- zijn;
 • De maximale subsidie is € 3.000,-;
 • De verplichting mag maximaal 3 weken vóór indienen van de aanvraag zijn aangegaan;
 • Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie: interne kosten, interne leveringen tussen bedrijven die in een groep verbonden zijn, SEO en SEA, aanschaf van hardware, trainingen en workshops en kennisinhuur/advieskosten;
 • Een zelfstandige onderneming of verband van ondernemingen kan slechts eenmaal subsidie ontvangen;

Benchmark Digitalisering – Hoe digitaal is jouw bedrijf?

Wil jij weten waar jouw bedrijf staat op het gebied van digitalisering? Kun jij concrete tips gebruiken om je bedrijf toekomstbestendiger te maken?

Vul dan de benchmark digitalisering in van Ik Ben Drents Ondernemer: https://benchmarkdigitalisering.sqans.nl/surveys/1/drenthe

Digitale veiligheid en bereikbaarheid
De Digitaliseringsvoucher Drenthe is bedoeld om Drentse mkb-ondernemers te ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf. Een voucher kan worden aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe producten, processen en diensten van een externe leverancier. Ook kan het worden ingezet om bestaande producten, diensten of processen te verbeteren door het toepassen van digitalisering. Denk hierbij aan het opzetten of verbeteren van een webshop, het koppelen van een webshop aan de voorraadadministratie of het laten uitvoeren van een scan om de digitale veiligheid te verbeteren.

Over de regeling
De Digitaliseringsvoucher Drenthe is een subsidie van minimaal €1.500,- en maximaal €3.000,-. Een aanvrager moet een fysieke vestiging in Drenthe hebben en kan subsidie ontvangen tot 50% van de totale projectkosten. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moeten bijdragen aan behoud of vergroten van omzet of winst, of het verbeteren van het digitale bereik of weerbaarheid. Bij het aanvragen wordt gevraagd naar een offerte van de geplande werkzaamheden. Kijk voor alle voorwaarden op de website van het SNN.

De voucherregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en opent op 15 mei a.s.