Provincie Drenthe

Energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten

Provincie Drenthe biedt horecaondernemers in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug waarmee ze hun terrasseizoen kunnen verlengen.

Met de subsidieregeling ‘Energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe’ kunnen horecaondernemers subsidie aanvragen voor 75% van de kosten voor het energiezuiniger en duurzamer maken van hun bestaande terrasverwarming en voor de aanschaf van elektrische warmtekussens tot een maximum van € 5.000,-. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart vorig jaar. In totaal stelt de provincie hiervoor 200.000 euro beschikbaar.