UBO-registratieplicht en WBTR

UBO-register en de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) heb jij hier al naar gekeken?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor (niet-beursgenoteerde) B.V.’s en N.V.’s, overige rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, personenvennootschappen en kerkgenootschappen en dient uiterlijk 27 maart 2022 te zijn gedaan.

De WBTR is in gegaan op 1 juli 2021. Door deze wet veranderen de positie, de plichten en de aansprakelijkheid van bestuursleden van o.a. stichtingen en verenigingen. Je bent verplicht de statuten in ieder geval voor 1 juli 2026 aan te passen.

Koepel Ondernemend Westerveld deelt graag meer informatie hierover.
Komen jullie ergens niet uit dan wil ik of 1 van mijn medewerkers jullie daar altijd bij helpen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Annet Varekamp (voorzitter)

www.varekampnotariaat.nl
info@varekampnotariaat.nl
0521-591545