Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en oplossingen voor netcongestie

Provincie Drenthe stelt vanaf maandag 3 mei 2021 de subsidieregeling ‘Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie’ open. Met deze subsidie kunnen initiatiefnemers van energieprojecten die te maken hebben met zogeheten netcongestie, een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting laten uitvoeren. Ook wordt er subsidie verstrekt voor opwek van duurzame energie en gebouwgebonden energiebesparing. In totaal is € 170.000 beschikbaar in de regeling.

In Drenthe kampen veel initiatiefnemers van duurzame energieprojecten met de belemmeringen van netcongestie. Dat wil zeggen dat zij hun project niet kunnen realiseren vanwege te weinig ‘ruimte’ op het elektriciteitsnetwerk. Dit heet ook wel transportschaarste. Daardoor kunnen deze initiatiefnemers via hun project geen elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Om deze initiatiefnemers te ondersteunen kunnen zij subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek door een professionele adviseur naar alternatieven voor een netaansluiting. Hiervoor kunnen initiatiefnemers een subsidie van maximaal 90% van de subsidiabele advieskosten aanvragen met een maximum van € 4.500.

Een mooi voorbeeld van een alternatieve aansluitmogelijkheid is het batterijsysteem van voetbalvereniging Nieuw-Buinen. Zij slaan de energie die ze opwekken met hun zonnepanelen op via het batterijsysteem en gebruiken deze voor onder andere de veldverlichting. “Zoals Nieuw Buinen zijn er zoveel voorbeelden in Drenthe van ondernemers en (sport)verenigingen die willen verduurzamen. Om deze projecten en de energietransitie in Drenthe een stap verder te brengen, stellen wij deze subsidieregeling open”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Daarnaast willen wij met deze regeling voor ondernemers de drempel verlagen om tot uitvoering van energiebesparing over te gaan.”

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onafhankelijk onderzoek en advies om de mogelijkheden voor opwek van duurzame energie en energiebesparing in kaart te brengen. Bij duurzame opwek gaat het dan vooral om de aanleg van zonnepanelen op daken. Ondernemers kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor onderzoek naar de geschiktheid van de dakconstructie voor de plaatsing van zonnepanelen en advies over hoe zij het dak zo nodig kunnen verstevigen. Voor duurzame opwek en energiebesparing kunnen ondernemers vanuit de regeling maximaal 50% subsidie krijgen voor advieskosten met een maximum van € 1.500.