Netzwerk+

Subsidie voor grensoverschrijdende projecten

Werk je aan een project of initiatief waarbij zowel Nederlandse als Duitse partners betrokken zijn? Dan komt jouw project mogelijk in aanmerking voor ondersteuning door Net(z)werk+.

Net(z)werk+ stelt kleine projecten en initiatieven in staat om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er moeten minimaal één Nederlandse en één Duitse projectpartner samenwerken en de kosten van het project bedragen maximaal € 50.000. De subsidie bedraagt max. 50% van de kosten (max. € 25.000).

Meer informatie: www.netzwerk-plus.eu