innovatie

Innovatief steuntje in de rug voor Drentse ondernemers

De provincie Drenthe stelt € 500.000 beschikbaar voor Drentse ondernemers die willen innoveren. Het gaat om de zogenaamde MIT regeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Nederland.

Vanuit deze regeling kunnen (Drentse) ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. Zo wordt de regionale innovatiekracht versterkt, geeft de regeling een impuls aan het ondernemersklimaat en aan nieuwe innovatie in heel Drenthe.

Individuele, samenwerkende MKB’ers kunnen voor innovatieplannen deze laagdrempelige subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Er waren in 2018 vijftig Drentse bedrijven die een aanvraag hebben ingediend. De ambitie is om voor 2019 het aantal aanvragen uit Drenthe te laten toenemen. Het programma Ik Ben Drents Ondernemer wordt ingezet om deze ambitie waar te maken.