Samen bouwen aan de regionale economie

Samenwerken loont ! ‘Samen bouwen aan de regionale economie’

Al vele jaren is de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe actief om samen met ondernemers, omwonenden, onderwijs en overheid te bouwen aan projecten die het platteland toekomstbestendig en vitaal maken. Hierbij is de coöperatie de spin in het web en brengt de diverse partijen samen om vervolgens de kar te trekken en zo de versnelling te maken. De focus ligt hierbij met name op de terreinen van agro, food en energie. Thema’s die actueler zijn dan ooit!

Op dit moment lopen er mooie projecten bij de Gebiedscoöperatie, waar wij u graag over informeren.

Wees welkom op dinsdag 9 mei a.s. in Buitencentrum De Poort in Ruinen.

Samenwerken brengt innovatie, efficiency én slagkracht! Doet u mee?

Programma
19.30 uur Ontvangst met koffie/thee
20.00 uur Welkom door voorzitter a.i. Eddy Veenstra
20.10 uur Presentatie Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe
20.20 uur Ondernemers aan het woord – interactief interview met koplopers
* Rudi Hooch Antink – Regeneratieve landbouw
* Koos Flinkert – Natuurinclusieve landbouw
* Hennie Luten – Energiecoöperaties A32
* Robert Ekkelenkamp – Verwaarden Groene Reststromen
* Chris de Jong – Asperges Greens & Salads
* Roger Steenbergen – Dubbel Drents Brood
20.50 uur Vooruitblik ‘Regionale Economie’ door gedeputeerde Henk Brink
21.00 uur Start ‘Samenwerken loont! plein’– maak kennis met onze partners

Aanmelden via info@gc-zuidwestdrenthe.nl