Ketenpartnerbijeenkomst gemeente Westerveld

In de gemeente Westerveld wordt er in 2021 de Omgevingsvisie gemaakt, een strategische visie voor de lange termijn en bedoeld voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Het is hierbij belangrijk het belang van onze ketenpartners goed in beeld te hebben.

Iedereen krijgt de mogelijkheid input te geven tijdens een digitale ZOOM-sessie op woensdag 17 februari 2021, tussen 15:00 en 16:30 uur.

Aanmelden: via een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl met als onderwerp ketenpartnerbijeenkomst.