Cybercrime risico’s in de agrarische sector

Cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’ vanuit de Boeren-Box in Groningen. In de agrarische sector neemt digitalisering in een rap tempo toe. De ‘Internet of Things’, smart farming en de mogelijkheid om grote delen van boerenbedrijven digitaal aan te sturen, zorgen voor ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd brengt dit ook nieuwe risico’s met zich mee. Wat je kunt aansturen via het internet moet je ook goed beveiligen, want ook een boerenbedrijf kan gehackt worden. Dit risico staat bij weinig agrariërs hoog op de agenda, terwijl de digitale dreiging toeneemt.

Onder leiding van presentator Kevin van den Berg komen aan het woord: burgemeester van de Wolden en voorzitter van het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland Roger de Groot over preventie en samenwerking, burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma over de City Deal en agrarische ondernemers, CRV, LTO, VNO-NCW MKB en de MKB Cybercampus over de risico’s die je als ondernemer loopt en de maatregelen die je zelf kunt treffen.

Op www.deondernemerdraaitdoor.nl vind je alle informatie en kan je je aanmelden om live mee te praten.