Bosch Hout informatieavond – Bouwen met hout uit achtertuin

Kun je met hout uit de bossen rondom Frederiksoord kwalitatief goed timmerhout produceren om te gebruiken in de bouw? En is er voldoende om aan de bouwopgave te kunnen voldoen? De initiatiefnemers van Bosch Hout uit Frederiksoord weten het zeker: het kan. Sterker nog, eigen hout gebruiken scheelt veel transportkosten. Eigen hout gebruiken is goed voor het milieu, duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de stikstofcrisis. Om het initiatief te laten slagen, is er wel steun nodig.

Daarom houdt Bosch Hout op maandag 6 februari een inspiratieavond in de Versnellingshoeve in Frederiksoord. Onder begeleiding van Andries Ophof zullen Hilco Broekman, Paul Paternotte en Martijn Jansen van Bosgroepen hun huidige ervaringen delen en voorbeelden aandragen. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Belangrijkste vraag: hoe kunnen we samen de lokale houtketen realiseren en wat hebben we daarvoor nodig.

Ben je ondernemer – of ken je een andere ondernemer-  die in de bouw veel met hout te maken heeft, hout verkoopt, verzaagt of verwerkt? Meld je dan aan via start@versnellingshoeve.nl.