Omgevingsvisie: koers in Westerveld voor de komende 20 jaar

In het maandelijks overleg welke Koepel Ondernemend Westerveld met de Gemeente Westerveld heeft, hebben we de gemeente bereid gevonden om een nadere toelichting te geven op Omgevingsvisie welke vanaf 4 november 4 weken ter inzage ligt.

Het belang van deze visie wordt door de gemeente als volgt omschreven;

“De Westerveldse Omgevingsvisie is de komende 20 jaar onze koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving”. Zie ook : www.omgevingsvisiewesterveld.nl

Het is dus een visie welke de nodige aandacht van ons vraagt, we verzoeken u dan ook om hier notitie van te nemen. En dit ondanks de nodige accuratesse van de gemeente,  met een uitgebreid voorbereidings- en participatietraject.

De Omgevingsvisie is ontstaan met inbreng van onze inwoners, ondernemers en allerlei betrokken organisaties. Het begon met de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’ ongeveer veertienhonderd mensen vertelden waarop ze trots zijn als het gaat om hun dorp en woonomgeving en wat er beter kan in Westerveld. Over deze verhalen, ideeën en suggesties zijn we verder gaan praten met inwoners tijdens dorpenavonden en scholieren tijdens een jongerendag. Er zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en andere overheden. Ook de gemeenteraad sprak een aantal avonden met elkaar over de inhoud van deze Omgevingsvisie. Alle input is verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie.

Totale duur van bovenstaand traject is ongeveer 2,5 jaar geweest het is dus heel aannemelijk dat u net zo als wij in dit lange traject de aansluiting hebben verloren.

In verband hiermee is er een info avond georganiseerd voor ondernemers op;

17 november 20:00 h.  online via deze link.

Tijdens deze avond zal de gemeente een toelichting geven inzake de wijzigingen en trends t.o.v. de huidige visie. Na deze toelichting kunt u, indien u  opmerkingen of verbeter punten heeft, deze indienen bij de gemeente. Deze zgn. zienswijzen dient u voor 2 december in te dienen!!

Ook voor jou
Wellicht lijkt het voor u als ondernemer nu nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar de omgevingsvisie is leidend voor 20 jaar en uiteindelijk zullen we er (bijna) allemaal mee te maken krijgen. Denk hierbij o.a. aan een uitbouw van een pand, mogelijkheid van verplaatsing van het bedrijf naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein, stimuleren van gebiedsontwikkelingen zoals toerisme, het mogelijk maken van een dag-attractie of meer overnachtingsmogelijkheden. De gemeente wil faciliteren. Vinden we dat voldoende of willen we meer of andere ondersteuning van de gemeente? Wat vindt u dat er ontbreekt in de omgevingsvisie? Met andere woorden waar moet de gemeente in de toekomst zich voor inzetten en is op dit moment niet in de omgevingsvisie opgenomen?

Wij hopen dan ook dat velen van jullie met ons online aanwezig zullen zijn en meekijken in wat er staat, maar ook wat er wellicht mist en toch het vermelden waard is.

Namens Koepel Ondernemend Westerveld,

Hilco Broekman Bouwbedrijf Broekman
Gerard Smelt     Smeltarchitecten