Kolonietour

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het zichtbaar maken van het bijzondere verhaal van de vrije Koloniën. Ook is het recreatieve aanbod verrijkt en is er een nieuw museum geopend. De gemeenten Steenwijkerland, Weststellingwerf en Westerveld organiseren daarom dinsdag 1 oktober van 13.00 uur tot ca. 17.00 uur een Kolonietour door de vrije Koloniën in de drie gemeentes. De bustour met vele stops is voor én door ondernemers uit de vrijetijdssector.

De deelnemers aan de tour kunnen kennis nemen van het verhaal van de vrije Koloniën in Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland en het recreatieve, culturele aanbod in de koloniën (inclusief het nieuwe museum De Proefkolonie!). Zo ben je als ondernemer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en kun je je gasten informeren over de Koloniën.

De tour start bij Museum De Proefkolonie, Majoor van Swietenlaan 1A in Frederiksoord. Verzamelen vanaf 12.30 uur.

Aanmelden vóór 15 september via info@gemeentewesterveld.nl.