SNN

Subsidies voor innovatie mkb’ers

Mkb’ers in Drenthe, Fryslân en Groningen die werken aan een innovatie technologie, product of dienst of die hiervoor meer kennis in huis willen halen kunnen subsidie aanvragen vanuit de regelingen Kennis en Innovatie 2019 (KEI) en Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA). Voor het jaar 2019 is € 16.000.000,- beschikbaar. De subsidies zijn aan te vragen via het SNN.

Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA)

VIA is een goed werkende regeling ter stimulering van innovaties bij het Drents mkb. Je kunt tot 12.500 euro subsidie ontvangen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van jouw organisatie- en/of verdienmodel.

Kennis en Innovatie 2019 (KEI)

Met de regeling KEI kunt je subsidie krijgen voor het detacheren van hoogopgeleid personeel in de eigen organisatie of een andere organisatie en het detacheren of tijdelijk in dienst nemen van een promovendus.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de regeling daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van kennisoverdracht en kenniswaarborging en daarmee een wezenlijke bijdrage levert aan het verbeteren van het duurzame innovatievermogen van de aanvragers.

Meer informatie over de subsidies VIA en KEI.